Kaj sodni tolmač dela

Sodni tolmač je strokovno usposobljena oseba, ki hkrati obvlada dve veščini. Te veščini sta:
–    prevajanje
–    tolmačenje
Vendar pa moramo pri tem takoj opozoriti, da sodni tolmač ne prevaja zgolj iz enega jezika v drugega, temveč tudi v obratni smeri izbranega jezika.

Poleg tega pa je zelo priporočljivo, da sodni tolmač obvlada hkrati več jezikov. Prav tako je potrebno tudi poudariti, da mora sodni tolmač znati tolmačiti nek jezik v obe smeri. To pomeni, da mora na primer znati hkrati tolmačiti iz slovenskega jezika v angleškega in seveda tudi obratno, obstajajo pa tudi sodni tolmači, ki tolmačijo iz tujega jezika v tujega. Taki tolmači so še posebej iskani, pa tudi cena je v tem primeru nekoliko višja.