Kaj je računovodstvo

Računovodstvo in knjigovodstvo imajo podobne  naloge kot na primer vodenje poslovne knjige. Računovodstvo se izvaja tud v faksu, kjer boste tam naučili različne vsebine o računovodstvu. Računovodstvo je primeren za vse mladine, ki bi radi odprli svoj računovodski servis. Računovodstvo je zelo težek poklic, kjer morate dobro znati  izračunati dohodnino in tudi knjižiti poslovne dogodke. Je lahko tudi težek ali lahek predmet, kjer boste naučili narediti  bilanco stanja. Če človek dela vaje iz računovodstva, kjer  ne bo imel nobene težave v šoli in tudi v službi. Če oseba dela v podjetju mora imeti s sabo kontni plan, saj brez tega ne more delati. Oseba mora tudi znati knjižiti prejete in izdane račune.