Jezikovni tečaji

Jezikovni tečaji so najenostavnejša oblika učenja tujih jezikov. Znano je, da so zunanje oblike učenja – torej tečaji, ki jih organizira jezikovna hiša zunaj našega doma, v primerjavi s samoiniciativnim učenjem doma, precej bolj uspešni, saj se v družbi lažje prisilimo k disciplini in strnjenem učenju. Poleg tega je v skupini svoje znanje precej lažje tudi preizkusiti, saj imamo več možnosti za konverzacijo, poleg tega pa je v skupini tudi lažje sprotno odpravljati napake, na katere nas opozori učitelj ali sošolci.

Jezikovni tečaji postajajo cenovno vse bolj dostopni in na srečo so organizirani skoraj v vsakem kraju, kjer jih organizirajo jezikovne hiše, znotraj katere delujejo jezikovno usposobljeni posamezniki, vešči jezika, ki ga učijo. Mnogi med njimi so tudi specializirani za točno določeno vrsto tečajev: počitniški jezikovni tečaji so na primer tisti, ki se izvajajo med šolskimi počitnicami, udeležujejo pa se jih predvsem mladi, torej tisti, ki želijo obstoječe znanje, pridobljeno v časa rednega šolanja, nadgraditi, poglobiti, bodisi ker se odpravljajo na študij v tujino, bodisi da se temeljito pripravijo na maturo, ali pa iz povsem praktičnega razloga, ker se želijo tujega jezika naučiti čim bolj natančno, da lahko potem neovirano berejo literaturo v tujem jeziku, potujejo ter navezujejo stike s posamezniki v tujini.