Izboljšajte vaše znanje z inštrukcijami angleščine

Za uspešne inštrukcije angleščine Utilia je zelo pomembno, da učenci sproti delajo domače naloge, saj tako utrjujejo pridobljeno znanje, pri reševanju domačih nalog pa se lahko pojavijo nejasnosti, katere potem skupaj rešimo na samih inštrukcijah. Če učenec ne dela domačih nalog, potem inštrukcije angleščine nimajo takega učnika, kot bi ga imele sicer, saj snov, ki smo jo predelali na inštrukcijah ni bila primerno utrjena. Tako se lahko zgodi, da bo učenec na naslednjih inštrukcijah zopet potreboval iste razlage, kot jih je že na prejšnjih, kar pa je velika izguba časa. Zato morajo tudi starši otroka nekoliko prisiliti, da bo domače naloge, ki mu jih pripravi inštruktor, tudi reši.

Potrebno bi bilo, da bi se učenci zavedali, da bodo, v primeru da domačih nalog ne bodo redno opravljali, porabili precej več časa (njihovi starši pa tudi denarja za inštrukcije angleščine), kot bi ga sicer. Zato bi se morali starši in učenci zavedati, da so »primerne« za tiste učence, ki si želijo pridobiti manjkajoče znanje ali izboljšati svoje znanje, pri tem pa so pripravljeni tudi sodelovati (narediti domače naloge), so motivirani, ali pa pripravljeni, da jih inštruktor motivira, saj zgolj dobra pripravljenost inštruktorja in »prijava« na inštrukcije angleščine, niso dovolj za dobro oceno. Ves čas med inštrukcijami mora učenec s svojim inštruktorjem tudi sodelovati in se z njim pogovarjati. Le na takšen način bodo lahko inštrukcije angleščine veliko bolj izkoriščene, poleg tega pa bodo lahko tudi trajale manj časa, ker se bo učenec prej naučil.