Evropsko prevajanje

»Evropsko prevajanje je odločilno prispevalo k utrditvi evropske ideje,« je na konferenci o književnem prevajanju in kulturi v Bruslju leta 2009 povedal Leonard Orban, evropski komisar za večjezičnost, in dodal: »Omogočilo je povezavo med odkrivanjem in upoštevanjem večjezičnosti z našo zavestjo o skupni kulturni dediščini. Evropsko prevajanje simbolizira odpiranje različnosti.«

Dolgo preden je Evropa postala gospodarski in politični projekt z ustanovitvijo Evropskih skupnosti, je obstajalo soglasje, da bogastvo jezikov, zakonov, lokalnih in nacionalnih institucij na celini temelji na globlji ključni enotnosti. S tem zavedanjem laže razumemo pomen književnega prevajanja, saj to Evropejcem omogoča preseganje jezikovnih in kulturnih meja ter spoznavanje del in izročila sosedov. V zadnjih desetletjih se je povečal pomen prevajanja tudi zaradi večjezične narave evropskega projekta. Politike Evropske unije za večjezičnost vključujejo spodbujanje učenja jezikov.