Divje živali in človek

Divje živali so vedno živele in še živijo na primer na Golovcu. Na Golovcu so videli že medveda, stalno pa tam živijo naslednje divje živali: srnjad, jazbec, lisice in divji prašiči. S tem, ko se divja žival približuje bivališču človeka, se začne tudi privajati nanj, saj se mu divja žival upa vse bolj približati, kar je lahko tudi nevarno, tako za človeka, kot tudi za divjo žival, če se le ta približa lovcu. Še posebno nevarno je lahko takrat, ko imajo živali mladiče, ki jih samica ali samec brani. Takšnih obramb živali do danes še ni bilo. Kljub vsemu pa lahko živali prenašajo razne bolezni. Živali tudi vedo in znajo kateri človek je nevaren. Živali poznajo različne vzorce vedenja. Do tega se prihaja tudi zaradi krčenja njihovega življenjskega območja, mesto pa jim ponuja precej hrane. Zato na žalost vse bolj vdirajo v mesta in njihovo okolico, kot sta Golovec in Rožnik. To sta le dva primera ob Ljubljani, kjer lahko kakšno divjo žival najdemo. Seveda pa je zelo veliko različnih tudi drugih krajev, kjer se jih lahko najde.

Dve pandiTakšnih krajev je veliko predvsem bolj izven mest, kjer je veliko gozda in so v njem naseljene različne divje živali. Največkrat so to srne, ki imajo v gozdu svoj življenjski prostor. Nekoliko manj pa je medvedov, ki so tako ali tako dokaj ne razširjena žival in jih lahko največ najdemo v okolici Kočevja oziroma v gozdovih poleg Kočevja, ki se imenujejo kočevski rog.