Dimniki in termična loputa

Dimniki so sestavljeni iz več različnih delov, med njimi je tudi loputa. Termična loputa se uporablja zato, da je izkoristek kotla in čim manjša količina odvajane toplote, ki jo proizvedejo dimniki. Termična loputa se vgrajujejo v dimniški priključek za kotlom. Pomaga nam da čim več toplote ostane v kotlu tudi ko kotel ne obratuje.
Pri tlačnih plinskih in oljnih gorilnikih se uporablja motorna termična loputa medtem ko se pri pretočnih grelnikih z atmosferskimi gorilniki vgrajuje bimetalna lopta.
Loputa dela po principu da je vedno zaprta, s čimer set toplota v kotlu ne zmanjšuje tako hitro. Ko gorilnik začen delovati se loputa odpre in s tem odvede nastali plin ven iz kotla, ko pa gorilnik prenehuje z kurjenjem pa se loputa počasi zapira.
Nekaj toplote se še vedno izgubi na ta način, vendar je potrebno najprej poskrbeti da dimniki plin odvedejo ven iz kotla in ven iz hiše, šele potem ko dima ni več se lahko loputa popolnoma zapre.