spletna šola za starše

Spletna šola za starše za povezano družino

Ko se nam rodi otrok, se velikokrat znajdemo v različnih izzivih, pri katerih bi nam prav prišla celovita podpora. Današnji tempo zahteva od nas veliko naporov in znanja, porajajo se nam vprašanja, kot so, ali bo vse v redu v nosečnosti ter po njej in ali postopamo pravilno pri skrbi za otroka. Šola za starše nas pripravi na nekatere izzive,

Več o tem

Obnavljanje znanja

Tečaj nemščine nam na vsaki točno določeni stopnji da neko znanje. Koliko si bomo dejansko zapomnili in uporabljali znanje, ki nam ga da tečaj nemščine, pa je odvisno od vsakega posameznika posebej. Če dolgo časa nismo uporabljali znanja, ki nam ga je dal tečaj nemščine in bi nato kar naenkrat ponovno radi uporabljali nemški jezik v vsakdanji rabi, nastane problem.

Več o tem

Jezikovni tečaji

Veliko delavcev v podjetjih se mora strokovno izobraževati v tujih jezikih. In zato so jezikovni tečaji zelo obiskani. Večina delavcev je na jezikovni tečaj poslana od firm in jim tudi podjetje ali firma tudi plača. Saj bodo s pomočjo novo pridobljenega znanja jeziko uporabljali za polj uspešno delovanje v podjetju in njegovem razvoju. Mnogi pa se prijavijo na jezikovni tečaji,

Več o tem

Način učenja ruščine

Takoj ko najdemo še pravo šolo, kjer bomo hodili na tečaj ruščine in seveda pravi način za učenje, je čas, da ugotovimo, v katero skupino oziroma katero raven bomo obiskovali. Tečaj ruščine ima namreč kar veliko ravni in tudi namenov učenja: poslovna ruščina, znanstvena, strokovna ali splošna ruščina. Na kateri ravni bomo tečaj ruščine obiskovali, je zelo odvisno od našega

Več o tem

Čas za Maldivi last minute

Za imamo največ časa ko smo še mladi in nimamo družine, saj potovanje zahteva celega človeka, prav tako pa še mlade možgane, ki so za vse novosti še kako zelo dovzetni. To sicer ne pomeni, da ni primeren takrat, ko smo že nekoliko starejši in se moramo Maldivi last minute obiskati samo zato, da nas bo delodajalec obdržal v službi

Več o tem

Tečaj francoščine in poslovanje podjetja

Ko se podjetje odloči, da bo poslovalo s tujino, v nekem točno določenem primeru s Francijo, potem je zelo dobro, da podjetje razmisli, koliko bo dogovarjanja s poslovnimi partnerji. Če bo dogovarjanja veliko, potem se mora podjetje odločiti za tečaj za prevajanje francoščine vsaj za najbolj ključne kadre. Če pa dogovarjanja ne bo prav veliko, pa ima podjetje možnost, da

Več o tem

Tečaj španščine za otroke

Danes je postalo zelo pomembno, da znamo tuje jezike. Učenje tujih jezikov se mora tako začeti zgodaj v otroštvu, takrat ko smo še zelo dovzetni za novosti. Tečaj za prevajanje španščine za otroke sprva poteka preko igre z besedami in slikami, saj si na ta način otroci najbolj zapomnijo kaj so se naučili. Če otroci redno hodijo na tečaj za

Več o tem

Skupine na tečaju angleščine

Tečaj angleščine se le redko izvaja individualno. Individualni tečaji so namreč najdražja oblika tečajev. Največkrat se tečaj angleščine izvaja v skupinah od 3-8 tečajnikov. Kako velika bo skupina tečajnikov, pa je odvisno od naše izbire. Poglejte si še kakšne so stopnje jezikovnih tečajev. Praviloma mora vsaka jezikovna šola objaviti to število, saj se lahko posameznik le tako prijavi na pravilen

Več o tem

Stopnje jezikovnih tečajev

Jezikovni tečaji obstajajo v različnih stopnjah. V katero stopnjo sodimo, moramo oceniti sami, lahko pa se seveda posvetujemo tudi z izvajalci jezikovnih tečajev. Če smo popoln začetnik v izbranem jeziku, ki se ga želimo naučiti, potem je vsekakor zelo dobro, da se udeležimo tečaja prve stopnje. Če že nekaj razumemo in slabo govorimo, so jezikovni tečaji druge stopnje primerni za

Več o tem