Prevodi listin

Kadar uveljavljamo pravice v tuji državi, rabimo prevode listin, atestov, potrdil, pogodb patentov, spričeval, diplom in drugo. Listina je dokument,

Več o tem