Anksioznost, skrb za zdravje

Anksioznost je lahko odgovorna skrbnost zdravja .

V mnogih primerih anksioznost zahteva povečano skrb za zdravje. Zdravstvene težave ter vse druge težave , ki jih prinaša anksioznost lahko gledamo tudi s pozitivne plati. Človek se vse življenje uči. Napačno je razmišljanje, da se s šolskimi klopmi začne in konča učenje. Pomislimo samo na lastne izkušnje, vedenje in zanje. V primeru, da bi ostali pri znanju, vedenju in izkušnjah, ki smo ga pridobili v šolskih klopeh, danes ne bi mogli razpolagati z vsem potencialom znanja, izkušenj in vedenja. Podobno velja za težave, kot je anksioznost. Na raznih primerih težav, kot je anksioznost se človek na eni strani zaveda novo nastalega stanja. Anksioznost, skrb za zdravjeHkrati pa z vsem, kar prinaša anksioznost zna ceniti zdravje. Dobrodošlo pri tem je, da se z novo nastalo situacijo soočiti. Manj težav pri tem imajo osebe, ki so splošno naravnane na prihodnost. Preteklost jim ne pomeni praktično nič, bolj pomembno jim je vse, kar bo življenje prineslo jutri in vse naslednje dni v prihodnosti. Soočenje z novo nastalo situacijo je lahko osebno, pri tem lahko sodeluje strokovnjak, mnogi se za pomoč obrnejo na razne vire informacij. Osebna občutja so zelo pomembna z vidika zavedanja. Vemo kakšno je bilo stanje pred tem, ter kakšno je sedaj. Strokovna pomoč nam to stanje zna razložiti po strokovni plati. Je pomembna podpora osebnemu občutju, saj tako lahko pridobimo znanje, ki nam pomaga razumeti točno določena stanja na strokovni način. Informacije iz drugih virov pa so koristne predvsem takrat, ko pomenijo bogate in številne izkušnje. Na ta način lahko imamo obsežno mero vsega potrebnega, kar nam pomaga, da se lažje in sebi bolj koristno soočimo z novo nastalo situacijo. Najslabše pri tem je, da se zapremo v svoj svet.

Anksioznost je danes že dokaj dobro prepoznana, ponujajo pa se tudi nova odkritja ter številne alternative.