Ali kmečki turizem doprinese naravne lepote

Ko govorimo o kmečkem turizmu pomislimo na naravno hrano, zelene neokrnjeno naravo in živali. Ker so te dejavnosti zelo popularne zato so različne turistične kmetije razvile različne ponudbe. Nekatere ponujajo le hrano in pijače, medtem ko pa druge ponujajo tudi nastanitev.

Turistična kmetijaKmečki turizem je zelo razširjen, v Sloveniji je registriranih preko 800 turističnih kmetij. Vsaj 350 teh je izletniških turističnih kmetij. Poleg gostinskih in nastanitvenih ponudb si lahko ogledamo tudi značilnosti turističnih kmetij. Prikažejo nam lahko vsa dela, ki jih delajo na kmetiji. Velikokrat se mestni otroci lahko srečajo z nekaterimi domačimi živalmi prvič v svojem življenju, zato se po navadi družine odločijo za kratek izlet ali način dopustovanja od obiščejo kmečki turizem. Popularen je tudi zato, ker vedno več ljudi išče mir izven mesta v naravi, da se lahko v miru sprostijo. Kmečki turizem po eni strani prinaša dobiček in dodaten zaslužek kmetijam po drugi strani pa nudi možnost preživetja tistim, ki uživajo v takšnem življenju. Kajti dandanes je velik problem kmetijstva, saj vedno več in več ljudi opušča kmetovanje. Kmetije namreč ohranjajo tudi poseljenost na območjih, ki so demografsko ogrožena.

Seveda pa so tukaj tudi pogoji za opravljanje turističnih dejavnosti. Turistična dejavnost je eno izmed najzahtevnejših dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Opredeljujeta jo Zakon o kmetijstvu ter Zakon o gostinstvu. Turistična dejavnost se deli na gostinsko in negostinsko dejavnost. Imamo pa še oblike gostinske dejavnosti, ki pa so: kmetija z nastavitvijo, izletniška kmetija, vinotoč in osmica. Oblike negostinske dejavnosti pa so naslednje: ježa živali, oddajanje površin za piknike, ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled njene okolice, prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti in ostalih vrst dejavnosti na kmetiji.

Pri vinotoču in osmici na primer gre za dve obliki strežbe in prodaje lastnega vina in drugih doma pridelanih alkoholnih in brezalkoholnih pijač. Osmice za razliko od vinotoča lahko ponujajo še krajevno značilne tople jedi.